ผลการค้นหา ดูสารคดีวันล้างโลก youtube

 • วันล้างโลก (โลกไม่มีมนุษย์) ตอน 2/2
  Aftermath โลกร้าง วันล้างโลก นี่คือเรื่องราวของโลกที่ยังไม่มีมนุษย์คนใดเคยเห็นมาก่อน หลายปีที่นักวิทยาศาสตร์ย้ำเตือนเสมอว่ามนุษย์เป็นผู้ทำให้โลกเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรม การสร้างเขื่อนยักษ์ ก๊าซเรือนกระจก แต่เราไม่เคยนึกถึงเพราะเราไม่เคยเห็นภาพเหล่านี้ที่ว่าหากโลกไม่มีมนุษย์เหลือสักคน อะไรจะเกิดขึ้น และมันน่ากลัวเพียงใด หนังเริ่มจาก วินาทีแรกที่ไม่มีมนุษย์ จนถึงเป็นแสนเป็นล้านปีที่ไม่มีมนุษย์ว่าโลกนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าโลกนี้ไม่มีคนอยู่­เลย ดูแล้วได้แง่คิดมากมายมหาศาล
 • วันล้างโลก (โลกไม่มีมนุษย์) ตอน 1/1
  Aftermath โลกร้าง วันล้างโลก นี่คือเรื่องราวของโลกที่ยังไม่มีมนุษย์คนใดเคยเห็นมาก่อน หลายปีที่นักวิทยาศาสตร์ย้ำเตือนเสมอว่ามนุษย์เป็นผู้ทำให้โลกเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรม การสร้างเขื่อนยักษ์ ก๊าซเรือนกระจก แต่เราไม่เคยนึกถึงเพราะเราไม่เคยเห็นภาพเหล่านี้ที่ว่าหากโลกไม่มีมนุษย์เหลือสักคน อะไรจะเกิดขึ้น และมันน่ากลัวเพียงใด หนังเริ่มจาก วินาทีแรกที่ไม่มีมนุษย์ จนถึงเป็นแสนเป็นล้านปีที่ไม่มีมนุษย์ว่าโลกนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าโลกนี้ไม่มีคนอยู่­เลย ดูแล้วได้แง่คิดมากมายมหาศาล
 • วันล้างโลก (โลกไม่มีมนุษย์) ตอน 1/1
  Aftermath โลกร้าง วันล้างโลก นี่คือเรื่องราวของโลกที่ยังไม่มีมนุษย์คนใดเคยเห็นมาก่อน หลายปีที่นักวิทยาศาสตร์ย้ำเตือนเสมอว่ามนุษย์เป็นผู้ทำให้โลกเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรม การสร้างเขื่อนยักษ์ ก๊าซเรือนกระจก แต่เราไม่เคยนึกถึงเพราะเราไม่เคยเห็นภาพเหล่านี้ที่ว่าหากโลกไม่มีมนุษย์เหลือสักคน อะไรจะเกิดขึ้น และมันน่ากลัวเพียงใด หนังเริ่มจาก วินาทีแรกที่ไม่มีมนุษย์ จนถึงเป็นแสนเป็นล้านปีที่ไม่มีมนุษย์ว่าโลกนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าโลกนี้ไม่มีคนอยู่ยญเลย ดูแล้วได้แง่คิดมากมายมหาศาล
 • วันล้างโลก (โลกไม่มีมนุษย์) ตอน 2/2
  Aftermath โลกร้าง วันล้างโลก นี่คือเรื่องราวของโลกที่ยังไม่มีมนุษย์คนใดเคยเห็นมาก่อน หลายปีที่นักวิทยาศาสตร์ย้ำเตือนเสมอว่ามนุษย์เป็นผู้ทำให้โลกเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรม การสร้างเขื่อนยักษ์ ก๊าซเรือนกระจก แต่เราไม่เคยนึกถึงเพราะเราไม่เคยเห็นภาพเหล่านี้ที่ว่าหากโลกไม่มีมนุษย์เหลือสักคน อะไรจะเกิดขึ้น และมันน่ากลัวเพียงใด หนังเริ่มจาก วินาทีแรกที่ไม่มีมนุษย์ จนถึงเป็นแสนเป็นล้านปีที่ไม่มีมนุษย์ว่าโลกนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าโลกนี้ไม่มีคนอยู่ยญเลย ดูแล้วได้แง่คิดมากมายมหาศาล
 • สารคดี ๙ คำพ่อสอน (๐๑/๒๐)
  สารคดี ๙ คำพ่อสอน เพื่อการพัฒนาตนเอง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
 • สารคดี ๙ คำพ่อสอน (๐๒/๒๐)
  สารคดี ๙ คำพ่อสอน เพื่อการพัฒนาตนเอง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
 • สารคดี ๙ คำพ่อสอน (๐๓/๒๐)
  สารคดี ๙ คำพ่อสอน เพื่อการพัฒนาตนเอง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
 • สารคดี ๙ คำพ่อสอน (๐๔/๒๐)
  สารคดี ๙ คำพ่อสอน เพื่อการพัฒนาตนเอง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
 • สารคดี ๙ คำพ่อสอน (๐๕/๒๐)
  สารคดี ๙ คำพ่อสอน เพื่อการพัฒนาตนเอง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
 • สารคดี ๙ คำพ่อสอน (๐๖/๒๐)
  สารคดี ๙ คำพ่อสอน เพื่อการพัฒนาตนเอง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท


ติดตา ติดใจ Like เลย